ASTROLOGY

ಶನಿಯನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ/ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಹಾದಿ /ಮಾರ್ಗಗಳು

ಶನಿಯನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ/ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಹಾದಿ /ಮಾರ್ಗಗಳು
ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ , ಶನಿಯು ‘ದೇವ ಶಿವನ’ ಆರಾಧಕ . “ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ” ದ “ನವಗ್ರಹ ಪೀಡಾಹಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ” ದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಶನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.”:ಸೂರ್ಯಪುತ್ರೋ ದೀರ್ಘದೇಹೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಃ ಶಿವಪ್ರಿಯಃಮಂದಚಾರಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ಪೀಡಾಮ್ ಹರತು ಮೇ ಶನಿಃ “||सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिवप्रियः।मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः ॥ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂತ್ರ :ಸಂಗದನಗಲ್ ತೀರ್ಪೈ ಶನಿ ಭಗವಾನ್ಮಂಗಳಂ ಪೊಂಗ ಮನಂ ವೈಥರುಲ್ ವೈಸಚರವಿಂದ್ರಿ ಸಾಗ ನೆರಿಯಿಲ್ಇಚ್ಚಗಂ ವಾಜ್ಹ ಇನ್ನರುಲ್ ಥಾ ಥಾವೇದಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ,ಶನಿಯ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉಪಾಯಗಳು ಇದ್ದು, ಶನಿಗ್ರಹದ ಚಲನೆ , ಶನಿ -ಕಾಂತ ಶನಿ (ಶನಿಯು ಎಂಟನೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ), ಸಾಡೇ -ಸತಿ (ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಹನ್ನೆರಡನೆ ,ಮೊದಲ ಹಾಗು ಎರಡನೇ ಮನೆ ,ಚಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ) -ತಾಯಿ ದೇವತೆ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಪೂಜಿಸಿರಿ.ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ, ‘ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ’, ‘ಹರೇಕೃಷ್ಣ ಹರೇಕೃಷ್ಣ , ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇಹರೇ ,’ಎಂದು ನಾಮವನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನನನ್ನು ಅಂದರೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗು ಆತನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಹನುಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಲಹೆ ಹಾಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭ …ಶನಿ ಭಗವಾನನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರ : ಓಂ ಶಂ ಶನೈಸ್ಕಾರ್ಯಯೇ ನಮಃ . ಶನಿಯನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ : ಆಮ್ ಪ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೀಂಗ್ ಪ್ರೌಂಗ್ ಶಾ ಶನಿಯೇ ನಮಃ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ , ಛಾಯಾ -ಮಾರ್ತಂಡಂ -ಸಂಭೂತಂ , ತಮ್ ನಮಾಮಿ ಶನೈಶ್ಚರಂ .ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ‘ಓಂ ಶಂ ಶನೈಸ್ಕಾರ್ಯಯೇ ನಮಃ ‘ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ೧೦೮ ಸಲ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಭ್ಯಸಿಸ�

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

You cannot copy content of this page